Log på
ECO Nøgletal
KORA
T: 444 555 00
E: eco@kora.dk
Forside Multiprint Gratis Nøgletal Information
Vælg årstal
Skip Navigation Links.
 
INFORMATION
Generelt om nøgletallene og beregning af gennemsnit

ECO Nøgletal består af en lang række tabeller og grafer med kommunale nøgletal. Der findes nøgletal for 19 udgiftsområder samt nogle generelle nøgletal, der dækker kommunen som helhed. Nøgletallene opdateres løbende i løbet af året, efterhånden som de nyeste data bliver tilgængelige. Nogle nøgletal opdateres for indeværende år, mens andre opdateres med ét eller to års forsinkelse, fordi data først bliver tilgængelige på dette tidspunkt.

I tabellerne er der nøgletal for kommunen, samt gennemsnit for sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Medmindre andet fremgår af tabellens bagside, vil gennemsnittet for sammenligningsgruppen og regionen være beregnet som uvægtede gennemsnit, mens landsgennemsnittet er vægtet.

Graferne viser udviklingen i de centrale nøgletal for kommunen og gennemsnittet for sammenligningsgruppe, region og hele landet. Udviklingen vises både på kort og på lang sigt. Der anvendes den samme sammenligningsgruppe i alle år på en graf.Udgiftsbehovsanalyser og sammenligningsgrupper er blevet opdateret pr. 9. februar 2017

Udgiftsbehovsanalyserne er blevet opdateret, og de har dannet grundlag for inddeling i nye sammenligningsgrupper. Alle tabeller og grafer, der er opdateret fra og med d. 9. februar 2017, bliver lavet med de nye sammenligningsgrupper. Du kan se opdateringsdatoen i nederste højre hjørne på tabellerne.

Udgiftsbehovsanalyserne er lavet med udgangspunkt i regnskab 2015. Alle uafhængige variable i analyserne er for 2015 eller så tæt på 2015 i tid som muligt. Læs mere om udgiftsbehovsanalyserne og inddelingen i sammenligningsgrupper i den tekniske vejledning.Budget- og regnskabsnøgletal


Med mindre andet er anført, er nøgletallene opgjort som nettoudgifter. Det vil sige, at nøgletallene beregnes med udgangspunkt i både udgifter og indtægter. Statsrefusion vil i den henseende blive regnet som en indtægt.
Teknisk vejledning

Den tekniske vejledning til brugen af ECO Nøgletallene findes her: Vejledning 2017Logget på som Anonym